Algemene informatie


Repetitielocatie

Elke woensdagavond van 19.45u tot 22.00u, inloop 19.30u

Locatie: Zuiderkerk

De Drift 46 in Drachten

Er is een ruime parkeermogelijkheid bij de kerk

Contributie

De contributie voor onze koorleden bedraagt 25 euro per maand. Indien gezinsleden die één huishouden runnen allebei lid worden, geldt een gereduceerd tarief van 20 euro per persoon per maand.

Communicatie

Ons koor gebruikt Telegram voor communicatie en heeft twee groepen. De eerste groep is voor belangrijke berichten van het bestuur en de muziekcommissie. Hier kunnen koorleden geen berichten plaatsen.

De tweede groep, genaamd 'Frije Babbelaars', is wat losser en voor onderling informatie uitwisselen, muzikale inspiratie en voor het inbrengen van liederen bij de 'vragen en ideeënbus'. Als je lid wordt van het koor, kun je op het inschrijfformulier aangeven of je toegevoegd wilt worden aan de babbelaars.